Logo RH Brandbeveiliging
Telefoonnummer Tel 0180 556747     Telefoonnummer Fax 0180 625506     Telefoonnummer info@rhbrandbeveiliging.nl
Like ons op facebook Volg ons op Twitter LinkedIN feed

BHV Cursus


BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. U bent een bedrijfshulpverlener als u met goed gevolg een BHV cursus hebt afgerond.

BHV Basistraining

Een basis BHV cursus opleiding bestaat uit 2 dagen.

De eerste dag zal u kennis maken met de medische kant van deze BHV cursus, deze is onderverdeeld in 2 delen, namelijk een theoretisch gedeelte evenals een praktijk gedeelte. De 2de dag maakt men kennis met het brandtechnische deel van de opleiding, deze zal ook bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Het theoretische gedeelte is voornamelijk gericht op hoe men moet optreden bij een kleine calamiteit. Dit kan variëren van het behandelen van een wond tot het blussen van een vlam in de pan. De in de ochtend, behandelde theorie zal in het middag gedeelte in de praktijk gebracht worden.

Tevens zal er uitvoerig aandacht besteedt worden aan de ontruiming van het gebouw tijdens een calamiteit. Het heeft onze voorkeur hiervoor tevens gebruik te maken van het op te stellen ontruimingsplan. Het praktijkgedeelte omvat onder meer het blussen van een beginnende brand tot het aanleggen van een snelverband.

De theorie zal, zoals mondeling besproken, indien mogelijk gegeven worden op uw eigen locatie. De praktijk zal in de buitenlucht gegeven worden en geschiedt met behulp van lesmateriaal van RH Brandbeveiliging.

BHV Herhalingstraning

Een BHV herhalingscursus opleiding bestaat uit 1 dag.

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener ten aller tijde adequaat zijn taken uit kan voeren. Dit betekend dat de BHV-er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden.

Binnen een periode van 1 jaar en 3 maanden na datum van afgifte moet een BHV cursus herhaling certificaat worden gehaald. Zo niet, dan verlies het door het uitgegeven diploma basisopleiding bedrijfshulpverlening zijn geldigheid.

Het verzorgen van de nascholing BHV cursus behoord ook tot onze mogelijkheden. Wij zullen, uiteraard, er zorg voor dragen dat u deze herhalingscursus op tijd, binnen 1 jaar en 3 maanden, bij ons volgt.

Dus voor de klant een zorg minder!

Deze BHV herhalingscursussen duren, in tegenstelling met de basis opleiding, maar 1 hele dag. In deze dag zullen alle aspecten van het eerder geleerde weer aan de orde komen, zodat u een BHV organisatie heeft die up to date is en blijft.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of bent u op zoek naar een BHV curcus bedrijfshulpverlening? U kunt ons altijd bellen voor een afspraak, om vrijblijvend het een en ander toe te lichten. In dit gesprek zullen wij onze visie met u delen.

   


NIEUWS 06/06

Elide Fire Ball Extinguisher

Elide Fire Ball Extinguisher  ”De eenvoudigste en snelste manier om vuur te blussen.” De Elide Fire Ball Extinguisher brandblusser is een balvormige brandblusser. Gewoon in de brand gooien, en de Fireball zal het binnen 3 seconden automatisch activeren en het milieuvriendelijke poeder..


Brandblussers

Brandslanghaspels

Brandbeveiliging

Projectering

Onderhoud

Contact


NCP erkend onderhoudsbedrijf
Specialisten in brandbeveiliging
Storingsnummer  
Storingsnummer Tel. 06-83075024