Droge Blusleidingen – Onderhoud en controle

De droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings -en aansluitpunten. Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd. RH Brandbeveiliging B.V. is dé specialist in dit onderhoud en controle van uw droge blusleiding. Wanneer er in een hoog of groot gebouw een brand zou uitbreken, is het heel goed mogelijk dat er bij de blussing door de brandweer veel kostbare tijd verloren gaat door het uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Om dit te vermijden zijn in bepaalde gebouwen droge blusleidingen noodzakelijk. Deze stijgleidingen bestaan uit stalen buizen met voedings- en brandslangaansluitingen. De brandweer kan op die manier met de pomp van een blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen.

Wanneer zijn droge blusleidingen nodig

  • Gebouwen waarvan de hoogste verdiepingsvloer 20 meter boven het maaiveld ligt.
  • Een zeer uitgestrekt gebouw.
  • Een gebouw dat door brandweervoertuigen moeilijk rondom te bereiken is.
  • Er moet dan wel binnen de directe nabijheid (40 meter) een brandkraan bevinden.
  • Deze blusleidingen zijn enkel gemaakt voor “lage druk”.

Onderhoud droge blusleidingen

De in uw pand aanwezige droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN 1594 eens per jaar geïnspecteerd te worden en minimaal eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw. Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden. Regelmatig onderhoud verhoogt de veiligheid en de levensduur van uw droge blusleidingen. U kunt bij RH Brandbeveiliging B.V. terecht voor de montage, reparatie en certificeren van droge blusleidingen. Daarnaast verzorgen we periodiek en uitgebreid onderhoud met de daarbij behorende keurrapporten.
Dit onderhoud droge stijgleiding valt onder NEN norm NEN 1594.

RH Brandbeveiliging: De blusleiding specialist

RH Brandbeveiliging B.V. verzorgt zowel de jaarlijkse controles van uw aansluitpunten droge blusleiding als de vijfjaarlijkse hydrostatische test en afpersing van de droge blusleiding. Van de resultaten van dit onderhoud ontvangt u een uitgebreid onderhoudsrapport en een certificaat indien alles is goedgekeurd. Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek toe wat de gevolgen zijn voor uw specifieke situatie.
Indien gewenst komen wij vrijblijvend op locatie uw situatie inventariseren.