U kunt het brandbeveiligingstraject van A tot Z onderbrengen bij RH Brandbeveiliging, van advies tot jaarlijks onderhoud en controle van al uw brandblusmiddelen. Los van het technische aspect is het belangrijk dat een servicemonteur met u meedenkt. RH Brandbeveiliging. servicemonteurs zijn specifiek opgeleid om u kosteloos adviezen te geven over brandbeveiliging aan de hand van de bij u uit te voeren werkzaamheden. Onze technici komen vaak al jaren in een bedrijf en kennen de situatie. Er is een vertrouwensrelatie gegroeid, dus de eerst aangewezenen om u doeltreffend te adviseren.

Brandbeveiliging in 3 stappen

Een adviseur van RH Brandbeveiliging doet een ronde door uw gebouw en inspecteert op diverse onderdelen.

Denkt u aan:

  • Vluchtroutes
  • Ontruimingsprocedures
  • Blusmiddelen
  • EHBO-voorzieningen

De uitkomsten van de scan worden aan u gerapporteerd middels een plan van aanpak. Dit plan is opgebouwd uit actiepunten en klasseringen. Zo wordt bij elk geconstateerd gebrek aangegeven hoe hoog het risico is, welke prioriteit het heeft om het op te lossen en binnen welke termijn dit gerealiseerd moet zijn. Elk gecontateerd gebrek wordt toegelicht aan de hand van de bijbehorende regelgeving.

Onze adviseur zal in een persoonlijk gesprek het plan van aanpak opleveren en de oplossingen aanreiken voor de geconstateerde gebreken, inclusief reële kostenraming. Op die manier zorgen we ervoor dat u direct aan de slag kunt om de brandveiligheid van uw pand binnen afzienbare tijd te realiseren! RH Brandbeveiliging B.V. is een onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen. Buiten nieuwe levering van draagbare brandblussers en brandslanghaspels, verzorgen wij ook het onderhoud en het hervullen van alle merken blusmiddelen. Onze eigen REOB gediplomeerde/opgeleide monteurs, alsmede onze zeer goed geoutilleerde werkplaats en servicewagens, zorgen voor een perfecte dienstverlening en nazorg.