Om de kwaliteit van brandblussers onderling met elkaar te kunnen vergelijken zijn blusrating testen ontwikkeld. De rating testomstandigheden en test omgeving waaronder brandblussers tijdens de testen worden uitgevoerd zijn nauwkeurig bepaald. Het resultaat van de blusrating test hangt van de blusstof, inhoud en het soort brandblusser.

#brandblussers #blusratingtest #brand #rhbrandbeveiliging #vuur

Bekijk op Facebook