ONDERHOUD AAN UW BRANDBLUSSERS

Onderhoud aan uw brandblussers. Draagbare brandblusapparaten bieden een eerste verdedigingslinie tegen branden van beperkte omvang. Brandblussers moeten gemakkelijk toegankelijk en volledig functioneel zijn voor onmiddellijk gebruik. Omdat niet alle brandblussers op dezelfde manier zijn gemaakt, is het van vitaal belang om de juiste maat en het juiste blusmiddel te hebben om schade te minimaliseren. Goed onderhouden brandblussers bediend door getraind personeel redden levens en voorkomen schade aan uw eigendommen. Volgens het Rijk en uw verzekeringsmaatschappij moeten brandblussers jaarlijks worden onderhouden en maandelijks worden geïnspecteerd. Onze technici zullen ervoor zorgen dat u het juiste blusmiddel en brandblusser beschikt. We hebben ook automatische brandblussers die elektronisch controleren op druk. U wordt op de hoogte gebracht zodra de brandblusser opzettelijk of onopzettelijk word geactiveerd.

Tijdens een onderhoud en inspectie zal onze servicemonteurs:

– Bepalen of uw brandblusser correct is opgehangen met de juiste montagebeugel van de fabrikant
– De druk van de brandblussers nameten
– Controleer de compatibiliteit met het blusapparaat
– Controleer de productiedatum, de laatste revisie en het onderhoudsdatum
– Controleer de afsluiter en body op beschadiging of corrosie
– De slang inspecteren op barsten of scheuren en inspecteer de staat van de koker
– Controleer de afsluiter opening op poeder of vreemde voorwerpen
– Verwijder de borgpen en controleer de bovenste en onderste handgrepen
– Vervang de borgpen en sluit de brandblusser opnieuw
– Uw brandblussers weer reinigen
– Controleer de classificatie en de leesbaarheid van de bedieningsinstructies
– Bekijk het gevarengebied om te controleren of de classificatie van het blusmiddel overeenkomt
– Plaats het blusapparaat terug op zijn montagebeugel
– Lever een compleet rapport van de inspectie met uitleg over eventuele tekortkomingen en advies.

Maak vandaag nog een afspraak voor het onderhoud aan uw brandblussers