Projectering

Projectering van brandblussers, noodverlichting of droge blusleidingen voor uw bedrijf nodig? Nieuwbouw, verbouw, verhuizing of achterstallig onderhoud? Dan is het aan te raden om één van onze projectering specialisten in te schakelen. Deze kan, door middel van zogeheten ‘nulmeting’, de totale projectering van noodverlichting, brandblussers en droge blusleidingen verzorgen.

Projectering van noodverlichting

Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van activiteiten en de minimaal benodigde lichtopbrengst per activiteit. Dit geschiedt conform alle geldende wet- en regelgeving, uiteraard ontvangt u een volledige rapportage.

1. Verzorging van antipaniek verlichting in ruimten waar zich grote groepen bevinden.
2. Noodverlichting bij iedere uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood.
3. Aanduiding van de snelste weg naar de nooduitgang.
4. Goed verlichte vluchtroutes, vooral bij elke richtingverandering en elke kruising of splitsing.
5. Goede directe aanlichting van traptreden en niveauverschillen.
6. Verzorging van noodverlichting, ook aan de buitenkant van elke uitgang.
7. Goede zichtbaarheid van blusmiddelen, brandmelders en EHBO-posten.
8. Extra verlichting in kritieke ruimten, zoals meter-en schakelkasten en liftkamers.
9. Extra verlichting bij risicovolle werkplekken, bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen of machines.

Projectering van brandblussers

Het is van belang dat een brandblusser altijd goed bereikbaar is, dus niet achter een deur ophangen. Tevens is het verstandig om blussers eventueel te voorzien van passende beschermhoezen of kasten. Uw brandblusmiddelen moeten altijd zijn voorzien van pictogrammen, zo dat in geval van calamiteiten het duidelijk is waar welk blusmiddel hangt. Deze pictogrammen moeten voldoen aan de NEN3011. Dit is ook verplicht gesteld in de Arbo regelgeving en in de Europesche regelgeving.

Hoe groter het risico, het aantal mensen en het gebouw, hoe meer blussers u moet plaatsen. Bij een groot risico moet u uitgaan van ongeveer 1 brandblusser per 100 m2, bij het minste risico moet u uitgaan van ongeveer 1 blusser per 300 m2. Dit moeten dan wel een poeder of een schuimblusser zijn. Een koolzuurblusser mag u ook plaatsen maar deze moet dan boven op de sterkte geplaatst worden.

Projectering van droge blusleidingen

Een droge blusleiding wordt toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings -en aansluitpunten. Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd. RH Brandbeveiliging B.V. is dé specialist in dit onderhoud en controle van uw droge blusleiding. De in uw pand aanwezige droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN 1594 eens per jaar geïnspecteerd te worden en minimaal eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud van de droge blusleiding ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw. Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden. Laat projectering van noodverlichting, brandblussers en droge blusleidingen aan RH Brandbeveiliging over en u heeft één zorg minder.