Wat is nu de norm bij jou in het pand?

Wat is nu de norm bij jou in het pand? Zodra er geen sprake is van een verhoogd brandrisico dan geldt de regel, één brandblusser 6 liter sproeischuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2 per 200m², dit wel met een minimum van twee per verdieping. Wanneer er wel sprake is van een verhoogd brandrisico dan geldt de regel één brandblusser per 100m² en met een minimum van drie per verdieping.

Uitgangspunten NEN 4001

Een pand dient in verschillende zones te worden verdeeld, op basis van brandrisico en soort gebruik.
Vervolgens bepaalt de oppervlakte van de zone het aantal blussers dat minimaal dient te worden geplaatst.

Uitgaande van een normaal brandrisico dient brandbeveiliging geplaatst worden:

  • Per 150m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuim.
  • Per 225m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 9 kg poeder of 9 liter schuim.
  • Minimaal 2 blustoestellen per zone; als een zone kleiner is dan 100 m2 voldoet men met 1 blustoestel van minimaal 6 kg poeder of 6 liter schuim.
  • De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen
  • Zie hier onze erkende brandblussers volgens de NEN 2559

#rhbrandbeveiliging #brandblusser #NEN4001

Bekijk op Facebook