Top 5 brandoorzaken bij bedrijven

Top 5 brandoorzaken bij bedrijven

Aan de top 5 brandoorzaken kunnen we ook achterhalen in welke ruimtes van de woning deze branden voor komen, en door wie deze ontstaan:

  • Menselijk handelen
  • Brand elektra
  • Brandstichting
  • Brand naburig
  • Bliksem

Menselijke handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. En daarmee is het één van de grootse bedreiging van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf.

Brand door elektra

Na menselijk falen, komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde meterkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur. Wat verder opvalt in de top 5 is dat veel branden ontstaan door ‘externe’ factoren; bijvoorbeeld brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem.

Brandstichting

Brandstichting is regelmatig de oorzaak van een brand, en leidt dan tot grote schades of zelfs dodelijke slachtoffers. Volgens de brandweerstatistieken wordt zelfs meer dan 60 procent van alle buitenbranden veroorzaakt door brandstichting. Er zijn verschillende oorzaken en motieven voor brandstichting denkbaar. Het kan gaan om opzettelijke brandstichting, bijvoorbeeld om een misdrijf te camoufleren of verzekeringsgeld op te strijken. Er kan een pyromaan aan het werk zijn: iemand met een ziekelijke neiging tot brandstichten. Daarnaast kan brand het werk van vandalen zijn, van politieke tegenstanders of van een boze klant of een pas ontslagen werknemer

Brand naburig

Ongeveer 8000 keer per jaar rukt de brandweer uit voor een brand. Gemiddeld is de schade ongeveer €26.000. Daarbij komt het ook regelmatig voor dat de buren ook schade lijden door de naburige brand. “Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50% van de bedrijven zelfs failliet. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel.

Onweer, donder en bliksem

De lucht ziet er dreigend uit, de wind waait steeds harder en dan is daar ineens een flits. Het rommelt, onweer en bliksem. Ongeveer 250.000 keer per jaar slaat in Nederland de bliksem in. Soms met flinke schade aan bijvoorbeeld je woning. Maar wat wil je ook met een temperatuur van de bliksem die oploopt tot ongeveer 28.000 graden Celsius.

Wat te doen in geval van brand

Als er toch brand in uw bedrijf ontstaat is het erg belangrijk dat u niet in paniek raakt en op de eerste plaats zorgt dat u alle aanwezigen op de hoogte stelt van de brand zodat iedereen het pand veilig kan verlaten. Ga nooit een brandend pand opnieuw binnen om eigendommen te redden, dit is levensgevaarlijk. Spullen zijn vervangbaar maar een mensenleven niet.

Is jouw bedrijf goed beveiligd tegen deze oorzaken? Heeft u tips of vragen over brandoorzaken? Deel ze met ons in de reacties. De beste brandpreventiemiddelen bestel je natuurlijk bij RH Brandbeveiliging!

#rhbrandbeveiliging #brand #preventiemiddelen

Terug naar overzicht