Logo RH Brandbeveiliging
Telefoonnummer Tel 0180 556747     Telefoonnummer Fax 0180 625506     Telefoonnummer info@rhbrandbeveiliging.nl
Like ons op facebook Volg ons op Twitter LinkedIN feed

NEN-EN-ISO 7010


Symbolennormen onder de loep door de komst van de Europese NEN-EN-ISO 7010

Vanuit  ISO is geadviseerd aan de Europese Commissie om de ISO 7010 ( NEN-EN-ISO 7010 ) -  Graphical  symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs  voor Europa over te nemen De internationale commissie ISO TC 145/SC2  Graphical symbols – Safety identification, signs,  shapes,symbols and  colours wordt er al jaren gelobbyd bij de Europese  commissie én CEN om  deze nieuwe norm NEN-EN-ISO 7010 door te voeren omdat er tot op heden per land  verschillen zijn in  pictogrammen.

Middels een versnelde procedure is ISO 7010: 2011  ( NEN-EN-ISO 7010 ) zonder enige  wijziging overgenomen door CEN 23 juni 2012 jl. NEN is als  CEN-lid  gebonden deze Europese norm de status te geven van een nationale  norm.  Aangezien normen niet strijdig mogen zijn, moeten nationale  normen  waarbij dit het geval is worden ingetrokken óf, indien het een  andere  toepassing betreft, worden gewijzigd (zie het overzicht  hieronder).

NEN heeft hiervoor de tijd tot en met januari 2013.  De Europese  richtlijn 92/58/EEG wordt gewijzigd en gaat verwijzen naar  deze norm ( NEN-EN-ISO 7010 ).

Door werkgroep 1 van ISO TC 145/ SC 2 wordt ISO  7010:2011 lopende dit  traject continu verder aangevuld met symbolen. Er  is dus vooralsnog  alleen sprake van de gepubliceerde ISO 7010:2011 (die  te beschouwen is  als een zogenaamde ‘tussenversie’). Gevolgen Nederlandse normen.

In Nederland betreft het de volgende normen met de NEN-EN-ISO 7010 : 2012:

  • NEN 6088 – Brandveiligheid van gebouwen- Vluchtwegaanduiding –  Eigenschappen en bepalingsmethoden. De commissie Grafische symbolen  wilde deze norm al laten opgaan in de NEN 3011. Uiterlijk zal medio  januari 2013 de NEN 6088 worden ingetrokken. Op de website zal dan  worden opgenomen dat deze norm is samengegaan met NEN 3011.
  • NEN 3011 – Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de  openbare ruimte. De commissie Grafische symbolen heeft reeds besloten  deze norm te herzien en zal versneld deze norm gaan aanpassen. Het  betreft hier o.a. enkele pictogrammen betreffende vluchtwegaanduiding,  brandveiligheidsborden en gebodstekens. De huidige NEN 3011 zal  uiterlijk in januari 2013 worden ingetrokken. Het is de ambitie van de  commissie om per dezelfde datum de herziene NEN 3011 als ontwerp te  publiceren. NEN zal dit ontwerp plaatsen op de website www.normontwerpen.nl , waarop vervolgens gedurende 3 maanden iedereen commentaar en  suggesties kan geven op het normontwerp. Na deze periode zal de  normcommissie het commentaar en de suggesties bekijken en reageren of  zij de suggestie (gedeeltelijk) doorvoeren of negeren. Alle  commentaargevers krijgen hiervan een terugkoppeling.
  • NEN 1414 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en  aanvalsplattegronden. De commissie Grafische symbolen is al aan de slag  met de herziening van deze norm en past zodoende ook de norm aan, zodat  er niet sprake is van enige discrepantie. De huidige norm zal uiterlijk  januari 2013 worden ingetrokken, waarbij direct het ontwerp van de  herziene NEN 1414 wordt gepubliceerd.
  • NEN 1413 – Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige  tekeningen en in schema’s, die onderdeel uitmaken van de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, volgens de  indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Deze norm is in 2011 gepubliceerd en enkele symbolen zullen  worden aangepast. Er zal een wijzigingsblad komen voor degene die deze  norm al hebben aangeschaft waarbij inzichtelijk is welke symbolen zijn  gewijzigd (de ‘oude’ en ‘gewijzigde’ symbolen staan op dit  wijzigingsblad naast elkaar zodat in één oogopslag helder is wat er is  veranderd) én er zal een geconsolideerde versie worden gepubliceerd  uiterlijk januari 2013.
   


NIEUWS 06/06

Elide Fire Ball Extinguisher

Elide Fire Ball Extinguisher  ”De eenvoudigste en snelste manier om vuur te blussen.” De Elide Fire Ball Extinguisher brandblusser is een balvormige brandblusser. Gewoon in de brand gooien, en de Fireball zal het binnen 3 seconden automatisch activeren en het milieuvriendelijke poeder..


Brandblussers

Brandslanghaspels

Brandbeveiliging

Projectering

Onderhoud

Contact


NCP erkend onderhoudsbedrijf
Specialisten in brandbeveiliging
Storingsnummer  
Storingsnummer Tel. 06-83075024