Brandbeveiliging

BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Elk bedrijf heeft daarom

BHV Basistraining

Een basis BHV cursus opleiding bestaat uit 1 volle dag.

De eerste dag zal u kennis maken met de medische kant van deze BHV cursus, deze is onderverdeeld in 2 delen, namelijk een theoretisch gedeelte evenals een praktijk gedeelte. De 2de dag maakt men kennis met het brandtechnische deel van de opleiding, deze zal ook bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoretische gedeelte is voornamelijk gericht op hoe men moet optreden bij een kleine calamiteit. Dit kan vari

BHV Herhalingstraining

Een BHV herhalingscursus opleiding bestaat uit een halve dag.

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener ten aller tijde adequaat zijn taken uit kan voeren. Dit betekend dat de BHV-er zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Binnen een periode van 1 jaar en 3 maanden na datum van afgifte moet een BHV cursus herhaling certificaat worden gehaald. Zo niet, dan verlies het door het uitgegeven diploma basisopleiding bedrijfshulpverlening zijn geldigheid. Het verzorgen van de nascholing BHV cursus behoord ook tot onze mogelijkheden. Wij zullen, uiteraard, er zorg voor dragen dat u deze herhalingscursus op tijd, binnen 1 jaar en 3 maanden, bij ons volgt.

Dus voor de klant een zorg minder!

Deze BHV herhalingscursussen duren, in tegenstelling met de basis opleiding, maar 1 hele dag. In deze dag zullen alle aspecten van het eerder geleerde weer aan de orde komen, zodat u een BHV organisatie heeft die up to date is en blijft. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of bent u op zoek naar een BHV cursus bedrijfshulpverlening? U kunt ons altijd bellen voor een afspraak, om vrijblijvend het een en ander toe te lichten. In dit gesprek zullen wij onze visie met u delen.