Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Marine service

Welkom bij RH Brandbeveiliging afdeling Brandbeveiliging Marine Service. Brandblussers spelen een cruciale rol in de veiligheid aan boord van schepen, waarbij de specifieke eisen en omgeving van de scheepvaartsector unieke uitdagingen met zich meebrengen. Het waarborgen van de effectiviteit van brandblussers aan boord van schepen is een integraal onderdeel van de algemene brandveiligheidsmaatregelen om de veiligheid van zowel de bemanning als het schip te waarborgen. Aan boord dienen draagbare brandblussers verplicht aanwezig te zijn, met name in de stuurhut en in de nabijheid van elke toegang van het dek naar de verblijven. Daarnaast moet er een brandblusser worden geplaatst bij de toegang tot de machinekamer, waarbij de afstand tot een brandblusser in de machinekamer nooit meer dan 10 meter mag bedragen. Deze brandblussers moeten een minimale inhoud hebben van zes kilogram en geschikt zijn voor brandklassen A, B en C. CO2-blussers zijn enkel toegestaan voor het blussen van branden in keukens en elektrische installaties. De inhoud van een CO2-blusser mag niet meer dan één kilogram zijn voor elke 15 kubieke meter van de ruimte waarvoor de blusser bestemd is. Het is verplicht om brandblussers minimaal eens in de twee jaar door een deskundige te laten keuren. De datum van de keuring moet duidelijk op de brandblusser worden vermeld, en de kosten voor deze keuring bedragen ongeveer 15 euro per brandblusser.

Soorten brandblussers voor de binnenvaart


Het type brandblusser dat nodig is, hangt af van het type brand dat zich kan voordoen. Alle brandblussers moeten geschikt zijn voor het blussen van branden in elektrische installaties tot 1.000 V.

Poederblussers

  • Poederbrandblussers zijn over het algemeen standaard voorgeschreven en hebben een vulgewicht van 6 kilogram.

Schuimblussers

  • Bij het gebruik van schuimblussers is alleen AFFF-AR schuim (minimaal vorstvrij tot -20 °C) toegestaan, met een minimale inhoud van 9 liter.
  • Schuimbrandblussers zijn niet toegestaan voor het blussen van branden met vloeibaar gas (bijvoorbeeld koken op gasflessen).

Kooldioxide (CO²) brandblussers

  • Naast het verplichte aantal brandblussers, zijn CO²-brandblussers toegestaan voor branden in keukens en bij elektrische installaties.
  • De inhoud van CO²-brandblussers mag niet groter zijn dan 1 kilogram voor elke 15 m³ van de ruimte waarin ze worden bewaard en gebruikt.
  • Bij het blussen met deze apparaten in kleinere ruimtes bestaat het risico dat er te weinig lucht (zuurstof) overblijft voor de aanwezige personen.

Blusgasinstallaties voor de scheepvaart


Gedurende jaren worden blusgasinstallaties met succes geïmplementeerd aan boord van schepen om materiële en immateriële schade bij brand te voorkomen. De plaatsing van blusgasinstallaties is strategisch, vooral op locaties waar blussen met brandblussers onwenselijk is, zoals in machinekamers op schepen. Blusgasinstallaties kunnen ook worden ingezet om afzonderlijke objecten te beschermen. Vaak zijn eigenaren zich bewust van de voordelen van het installeren van een blusgasinstallatie, aangezien dit aanzienlijk bijdraagt aan het verminderen van brandrisico's. Soms kan het ook een vereiste zijn van verzekeraars, milieudiensten of de brandweer om een blusgasinstallatie te installeren. Indien u reeds over een blusgasinstallatie beschikt, is regelmatig onderhoud essentieel om een correcte werking te waarborgen. Deze installaties zijn immers cruciaal voor uw eigen veiligheid. Met onze uitgebreide ervaring kunnen onze specialisten dit zorgvuldig voor u uitvoeren.

RH Brandbeveiliging erkend onderhoudsbedrijf scheepvaart


Een blusgasinstallatie is essentieel om de continuïteit van bedrijfsvoering te waarborgen aan boord van schepen. Het is van cruciaal belang dat blusgasinstallaties regelmatig en grondig worden onderhouden om een effectieve blussing te kunnen garanderen. Bij het onderhoud zullen wij de vulling en aansturing controleren, evenals de algehele staat van alle componenten van de blusgasinstallatie om te verzekeren dat deze nog in correcte staat verkeren. Bij RH Brandbeveiliging Marine zorgen wij voor regelmatige visuele inspecties van alle componenten van uw blusgasinstallatie, inclusief leidingen, cilinders, drukmeters en andere apparatuur. Wij controleren op tekenen van slijtage, corrosie of andere schade. Houd gedetailleerde documentatie bij van al het uitgevoerde onderhoud, inspecties en eventuele reparaties. Dit kan nuttig zijn voor nalevingsdoeleinden en om patronen van slijtage of storingen te identificeren.