Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Brandveiligheid (vee)stallen

Er zijn in het Bouwbesluit 2012 nieuwe brandveiligheidseisen opgenomen specifiek voor (vee)stallen en varkensstallen. Overheid en bedrijfsleven zetten zich in om het aantal dieren dat bij brand omkomt te verminderen. In de rundveehouderij is er een toename in het aantal stalbranden te zien. Deze toename neigt naar significantie en het is dan ook aannemelijk dat de kans op een stalbrand in de rundveehouderij stijgt. In de varkens- en pluimveehouderij lijkt er ook een (lichte) toename te zijn van het aantal stalbranden. In beide gevallen is deze toename echter niet significant wat inhoudt dat de kans dat deze toename berust op toeval groot is. Er zijn voldoende blusmiddelen in de stallen aanwezig om een beginnende brand te kunnen blussen. In elke risicoruimte is minimaal één schuimblusser aanwezig. Verder is per m2 staloppervlak minimaal 1 schuimblusser of brandslanghaspel aanwezig. Aanwezige blusmiddelen zijn goed zichtbaar aangebracht en gemakkelijk toegankelijk.

Lees meer


Helaas..

Er zijn geen producten gevonden op basis van jouw filters.