Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een brandmeldsysteem dat afgaat als er brand is. Daarmee kunt u brand al in een vroeg stadium ontdekken en bestrijden. Er zijn twee types: handmelders en automatische melders. Voor het eerste type is iemand nodig die het toestel aanzet als er brand is. Hij alarmeert daarmee iedereen die in het gebouw is. De automatische melder merkt de (beginnende) brand zelf op en geeft dan alarm, bijvoorbeeld aan een meldkamer.  Er zijn veel verschillende typen brandmelders op de markt. In het bouwbesluit is de verplichting om een brandmeldsysteem te laten onderhouden wettelijk geregeld. Artikel 6.20 van het bouwbesluit verwijst naar NEN 2654.
Ons gecertificeerde installateur of technisch adviseur kan u adviseren om een juiste keuze te maken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de speciale afdeling brandmeldinstallaties van RH Brandbeveiliging vraag geheel vrijblijvend een veiligheidscheck aan.

Hoe ziet een brandmeldinstallatie eruit?

Een brandmeldinstallatie bestaat uit een centrale besturingskast met een handmelder of automatische melder. Een handmelders is meestal een kastje met een glazen ruitje. Iemand schakelt de installatie in door het ruitje in te drukken. Dat werkt natuurlijk alleen als er ook iemand is om dat te doen. Na werktijd is een handmelder daarom niet zo nuttig. Daarom heeft een automatische melder vaak de voorkeur. Dat is zeker zo als er onbemande productieprocessen zijn. Bij automatische melders gaat het vaak om rookmelders, maar er zijn ook andere typen. Een voorbeeld van een ander type is de thermomelder. Dat is een brandmelder die op temperatuur reageert.  Geavanceerdere melders ‘besnuffelen’ de lucht in een ruimte om rookontwikkeling te detecteren. U kunt rookmelders ook aan een inbraakmeldsysteem koppelen om op die manier brand door te geven aan een meldkamer.

Waarom hebt u een brandmeldinstallatie nodig?

Een brandmeldinstallatie is nodig voor de veiligheid van personen en om brandschade zo veel mogelijk te beperken. Vaak eist de brandweer dat u een installatie aanlegt. Dit is zeker het geval in gebouwen met mensen die bij brand hulp nodig hebben. Denk aan een kinderdagverblijf, hotel of verzorgingshuis. Hoe sneller u de brand ontdekt, hoe meer tijd er is om mensen in veiligheid te brengen. En hoe meer tijd er is om de brand te blussen en dus schade te voorkomen. Ook de bedrijfscontinuïteit is er daarom van afhankelijk.  Of blussen succesvol is, hangt onder meer af van de hoeveelheid brandbare materialen in de bouwconstructie en in het gebouw zelf.  Een brandmeldinstallatie is aangelegd voor een specifiek risico. Gaat uw bedrijf iets anders doen? Dan moet u ook kijken of de installatie nog past bij die nieuwe activiteiten.

Aan welke eisen moet een brandmeldinstallatie voldoen?

Vaak eist de brandweer dat een bedrijf een brandmeldinstallatie plaatst. In het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit staat wanneer er een brandmeldinstallatie moet zijn. Doorgaans moet u een brandmeldinstallatie aanleggen volgens NEN 2535 of NEN 2575. Deze NEN-normen geven de regels voor het ontwerp en de uitvoering van de brandmeldinstallatie die u moet installeren. Er staat verder in waar u melders moet plaatsen en aan welke specifieke eisen een installatie moet voldoen. Dit gebeurt op basis van een zogeheten Programma van eisen. De brandweer en de opdrachtgever ondertekenen dit programma. Eist een verzekeraar de installatie? Dan moet ook hij het programma ondertekenen. Alleen als u de brandmeldinstallatie hebt aangelegd volgens het Programma van eisen, ontvangt u een certificaat.

Wie doet wat bij de aanleg en certificering van een brandmeldinstallatie?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) certificeert onder meer brandmeldinstallaties. In certificatieschema’s maakt het CVV onderscheid tussen het ontwerpen en leveren, het onderhoud en het installatiewerk aan een brandmeldinstallatie. Een bedrijf dat installaties aanlegt (een branddetectiebedrijf) is niet automatisch ook het onderhoudsbedrijf. Branddetectiebedrijven geven de opdrachtgever een zogeheten Certificaat brandmeldinstallatie. En bedrijven die brandmeldinstallatie onderhouden, geven een zogeheten Certificaat onderhoud brandmeldinstallatie. Een installatiebedrijf werkt in opdracht van een branddetectiebedrijf en levert aan hem een ‘attest Installatiewerk’. Een attest is een schriftelijk bewijs dat de brandmeldinstallatie volgens vooraf gemaakte afspraken werkt. RH Brandbeveiliging ontwerpt, installeert en doet ook het onderhoud van uw brandmeldinstallatie. Vraag geheel vrijblijvend een veiligheidscheck aan zodat we daarna alles met u kunnen doornemen wat nodig is om aan alle eisen te voldoen.