Brandslanghaspels

Brandslanghaspels verplicht gesteld? De RH Brandbeveiliging brandslanghaspels zijn gefabriceerd en gecertificeerd volgens EN 671-1 en CE. RH brandbeveiliging nodigt u uit om kennis te maken met deze brandslanghaspels. In het Bouwbesluit 2012 is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels moeten
worden aangebracht en hoeveel dat er moeten zijn. Dit is afhankelijk van de grootte van een gebouw en de gebruiksfunctie. Zie hiervoor artikel 6.28. waaraan brandslanghaspels aan moeten voldoen.

Ontwikkeling van onze brandslanghaspels

Bij de ontwikkeling is samengewerkt met een ingenieursbureau en een universiteit. Dit heeft o.a. geleid tot een kwalitatief product (Patent). In de brandslanghaspel is het gebruik van kunststoffen beperkt tot niet-dragende delen, hiermee hebben wij gekozen voor degelijkheid die zich vertaalt in probleemloos gebruik, een lange levensduur en een gegarandeerde bluskracht wanneer dit nodig is. Na een kwaliteitscontrole, bestaande uit o.a. druktest van 20 bar waterdruk en 7 bar luchtdruk, verlaat de RH Brandbeveiliging brandslanghaspels degelijk verpakt de fabriek. De haspelunit laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montage-handleiding eenvoudig en snel monteren. Door het slide-in systeem komen de afdichtingen op de bouwplaats niet meer bloot te liggen. Hierdoor is de juiste werking gegarandeerd en wordt beschadiging van het brandhaspel voorkomen.

  • Een eenvoudige bediening
  • Onbeperkte hoeveelheid blusmiddel
  • Goedkope blusmiddel

Aangezien een brandslanghaspel voortdurend onder waterdruk staat, moeten de materialen en componenten die gebruikt worden om deze te fabriceren, een uitstekende weerstand bieden aan roestvorming, vervorming en slijtage.

  • Een kunststof slang verstevigd met een textiel weefsel
  • Aluminium montageplaat die tegen corrosie zijn beschermd
  • Een haspelnaaf van roestvrij materiaal
  • Een metalen aanvoerleiding tegen corrosie beschermd
  • Multifunctionele straalpijp die functioneel blijft op max. werkdruk

Blusvoorziening

Brandslanghaspels is een blusvoorzieningen die vast in een pand worden aangebracht. Brandslanghaspel is aangesloten op het waterleidingnet en biedt daardoor onbeperkt blusmiddel. De. Brandslanghaspels verschillen onderling in kwaliteit en slanglengte. Voor iedere situatie is daarom een geschikte brandslanghaspel aanwezig

Gebruik Brandslanghaspel

Alarmeer eerst iedereen in de buurt van de brand en de brandweer voordat je gaat blussen. Je weet niet of de bluspoging zal slagen en of je de hulp van de brandweer nodig hebt. Naast de vele brandblussers die in gebouwen aanwezig zijn is de brandslang een goede aanvulling. In gevallen waar met water geblust kan worden, wordt veel tijdwinst behaald, voordat de brandweer aanwezig is. Het blussen met water kan echter waterschade veroorzaken.

Controle Brandslanghaspels

Brandslanghaspels moeten, net als andere brandblusmiddelen in het gebouw, goed worden beheerd en onderhouden. Het juist beheren van brandblusmiddelen houdt onder meer in dat deze zichtbaar zijn en direct klaar voor gebruik. RH Brandbeveiliging kan bepalen hoe dit onderhoud jaarlijks adequaat moet worden uitgevoerd. In het Bouwbesluit (artikel 1.16) is opgenomen dat brandslanghaspels aan een prestatie-eis moeten voldoen. Hoewel er geen wettelijk termijn aan verbonden is, is het in de praktijk aan te raden om uw brandslanghaspel(s) jaarlijks te onderhouden. Hiervoor geldt de norm NEN-EN 671-1:2012 brandslanghaspel met vormvaste slang. Tijdens een controle wordt gekeken naar de verzegeling van de brandkraan van de brandslanghaspels (ter voorkoming van legionella). Elke 5 jaar moeten de brandslang getest worden op de maximale werkdruk (10-12 bar). Alle brandslangen moeten elk jaar gecontroleerd worden om te onderzoeken of ze nog voldoende functioneren. Bij bepaalde temperaturen kan de legionellabacterie voorkomen in het stilstaande water in de slang. Om te voorkomen dat de brandslang voor oneigenlijke doeleinden wordt gebruikt, waarbij een legionellabesmetting zou kunnen ontstaan, worden de hoofdkranen van de brandslanghaspels vaak verzegeld. Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek toe wat de gevolgen zijn voor uw specifieke situatie. Indien gewenst komen wij vrijblijvend op locatie uw situatie inventariseren.