Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Projecteringen

Projectering NEN 4001+C1:2008 nl

Projectering van brandblussers, noodverlichting of droge blusleidingen voor uw bedrijf nodig? Nieuwbouw, verbouw, verhuizing of achterstallig onderhoud? Dan is het aan te raden om één van onze projectering specialisten van RH Brandbeveiliging in te schakelen. Deze kan, door middel van zogeheten ‘nulmeting’, de totale projectering van noodverlichting, brandblussers en droge blusleidingen verzorgen.

De norm is van toepassing op de totstandkoming en de instandhouding van de brandveiligheid in gebouwen inclusief de bijbehorende bedrijfsterreinen en is opgesteld voor allen die bij de brandveiligheid betrokken zijn. Deze norm omschrijft de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in gebouwen, met uitzondering van particuliere woningen. Bij het opstellen van deze norm is het blusvermogen van draagbare blustoestellen volgens NEN-EN 3-7 en NEN-EN 1866 voor verrijdbare blustoestellen als basis gehanteerd. Projectering van brandslanghaspels wordt als zodanig niet in deze norm omschreven, omdat dat voor een aantal typen gebouwen door het Bouwbesluit is aangewezen. Bij het projecteren van draagbare en verrijdbare blustoestellen houdt deze norm wel rekening met de eventuele aanwezige brandslanghaspels Deze norm vervangt geen wettelijke bepalingen op het gebied van brandveiligheidsvoorzieningen bijvoorbeeld opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15), vuurwerkbesluit.


Projectering brandblussers

Het is van belang dat een brandblusser altijd goed bereikbaar is, dus niet achter een deur word ophangen.

Projectering brandslanghaspels

Brandslanghaspels zijn bedoeld om te gebruiken voor het blussen van een brand. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de eisen gesteld in Kiwa BRL-K643 en moeten zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. Brandslanghaspels moet ook een juiste projectering hebben.

Projectering noodverlichting

Projectering noodverlichting voor uw bedrijf? Nieuwbouw, verbouw, verhuizing of achterstallig onderhoud? Dan is het aan te raden om één van RH Brandbeveiliging projectering specialisten in te schakelen. Deze kan, door middel van zogeheten ‘nulmeting’, de totale projectering van uw noodverlichting verzorgen.

Projectering blusleidingen

Projectering blusleidingen voor uw bedrijf? Een droge blusleiding wordt toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer.