Brandbeveiliging voor de scheepvaart is verplicht gesteld! RH Brandbeveiliging Marine Fire Fighting Safety is één van de belangrijkste spelers in het Rotterdams havengebied. Wij zijn deskundig op het gebied van brandbestrijdingsmiddelen voor de scheepvaart. De brandveiligheid op schepen is vaak onder de maat, daardoor is op een schip slechte brandbeveiliging extra gevaarlijk. Er zijn op schepen daarom bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig, voor als er toch brand uitbreekt.

Brandbeveiliging Scheepvaart

Brandbeveiliging scheepvaart en offshore faciliteiten, zoals olieplatforms, vereisen een hoger-dan-gemiddeld veiligheidsniveau vanwege de speciale omstandigheden op zee. In de meeste gevallen kunnen mensen bij een uitslaande brand niet snel wegkomen en directe hulp van buitenaf kan op zich laten wachten. Naast de vele risico’s die een brand met zich meebrengt, zijn paniek en de beperkte manoeuvreerbaarheid van die typische gevaarbronnen waar, bij de keuze voor een brandblussysteem, mee rekening gehouden dient te worden. Voor welke brandbeveiliging scheepvaart uiteindelijk wordt gekozen is sterk afhankelijk van het type schip, de lading, de te beveiligen ruimte en de risico’s. Zo zal een passagiersschip of een containerfeeder een heel ander brandbeveiligingsplan nodig hebben dan een binnenvaartschip of een chemicaliëntanker. Bovendien is het van belang een brandhaard blustechnisch zó aan te pakken dat bemanning, passagiers en de vitale technische functies van het schip op geen enkele manier in gevaar komen. Het gaat dus bij elk schip om maatwerk.

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging is één ding, het periodiek onderhoud is daarom minstens zo belangrijk. RH Brandbeveiliging beschikt over een landelijk netwerk van hooggekwalificeerde technici. Ook als het apparatuur van verschillende leveranciers betreft, kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Als gebruiker hoeft u nooit meer met verschillende leveranciers contact te onderhouden. RH Brandbeveiliging neemt u alle zorgen uit handen, zodat u er geen omkijken meer naar heeft. Engineering, inspecties en reparaties vinden plaats volgens de normen en voorschriften van alle bekende klassenbureaus voor de scheepvaart.

Betrouwbare partner voor uw schip

RH Brandbeveiliging is al jaren actief in het onderhouden van brandblussers, veiligheidsmiddelen en gasblusinstallaties aan boord van schepen. Wij willen u als totaalleverancier van dienst zijn, om ook uw totale brandbeveiliging aan boord te leveren en onderhouden.

  • Zorg voor een schone motor en en controleer geregeld de isolatie van de afvoer van de motor
  • Voorkom, dat er bij het tanken olie op hete motoronderdelen valt
  • Bewaar poetsdoeken in een afgesloten metalen blik
  • Wees voorzichtig met roken aan boord
  • Voorkom mechanische schade aan de gasleidingen
  • Sluit kachels en geisers aan op een vaste leiding
  • Gebruik zo min mogelijk koppelingen in gasleidingen
  • Zorg dat de gasleiding op uw schip goed zichtbaar is
  • Neem bij brand aan boord geen risico, het schip is vervangbaar, u niet!
  • Het meest voor de hand liggende blusmiddel op schepen is water

Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek toe wat de gevolgen zijn voor uw specifieke situatie. Indien gewenst komen wij vrijblijvend op locatie uw brandbeveiliging situatie inventariseren.