Brandbeveiliging

RH Brandbeveiliging demontage afvoeren oude blusgasinstallatie

Voor de beveiliging van ICT-ruimten, archieven en opslag van kostbare of brandgevaarlijke goederen worden vaak blusgasinstallaties ingezet. Nadat een brand door rookmelders is ontdekt, wordt automatisch de ruimte binnen korte tijd gevuld met een blusgas en de brand is snel geblust. Blusgasinstallaties, ook wel blusinstallatie genoemd worden al tientallen jaren toegepast, maar vooral de afgelopen tien jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de beschikbare blusmiddelen, branddetectietechnieken en met name normstelling en regelgeving. Dit heeft ertoe geleid dat nu een keus kan worden gemaakt uit een aantal verschillende blusmiddelen, waarmee blusinstallaties kunnen worden gebouwd die optimaal zijn afgestemd op het risico.  Daar ligt de uitdaging: met die hoogwaardige apparatuur en strenge voorschriften een optimale beveiliging te realiseren, die past bij de gebruiksomgeving.

Vooral in de ICT-sector is die omgeving de laatste jaren nogal veranderd. We hebben de grote computerzalen eerst steeds kleiner zien worden en nu zien we weer grote zalen in datahotels ontstaan. De koeling en conditionering van de lucht in de ruimten en apparatuur zijn aangepast aan de steeds grotere warmteontwikkeling. Hierdoor worden vaak grote hoeveelheden lucht via koude en warme gangen door de open serverkasten gejaagd, maar soms worden ook gesloten kasten met waterkoeling  toegepast. Dit heeft allemaal effect op het detecteren en blussen van een brand.

Oude blusgasinstallatie laten demonteren en afvoeren?

RH Brandbeveiliging komt graag bij u langs om uw gebouw te inspecteren om uw blusgasinstallatie te komen inspecteren voor demontage. U krijgt nadien van ons een advies die uw wensen vertaalt in een ontwerp, en het zal u duidelijk worden om uw installaties deskundig en milieuvriendelijk te laten afvoeren

Blusgasinstallatie

Een brand blussen zonder dat u waardevolle apparatuur schade oploopt door het blussen? De oplossing hiervoor is een automatisch blusgasinstallatie. Met een automatisch blusgassysteem wordt een brand geblust, z