Onderhoud

De blusleiding specialist

RH Brandbeveiliging B.V. verzorgt zowel de jaarlijkse controles van uw aansluitpunten droge blusleiding als de vijfjaarlijkse hydrostatische test en afpersing van de droge blusleiding.
Tevens doen wij de aanleg en of reparaties van uw blusleiding. Let op veel bedrijven controleren en doen de pers van uw blusleiding maar de reparaties moeten elders uitbesteed worden waardoor u uiteindelijk dubbele perskosten krijgt. Resultaten van het onderhoud en of de aanleg ervan word door ons in een uitgebreid onderhoudsrapport verwerkt. Het certificaat ontvangt u zodra alles is goedgekeurd. Bent u ge├»nteresseerd in een prijsvergelijking of heeft u wat meer informatie nodig vraag dan geheel vrijblijvend een veiligheidscheck aan.

Onderhoud Droge Blusleidingen volgens de NEN 1594-2006

Onderhoud en controle

Onderhoud Droge Blusleidingen volgens de NEN 1594-2006

Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd. Na de controle wordt het aftappunt verzegeld (tegen onnodig gebruik en vandalisme) en krijgt u een rapport. Dit dient ook te gebeuren na gebruik van de leiding of reparaties. De droge blusleiding word jaarlijks gecontroleerd op : Roest, scheuren en deuken.

De aansluitpunten worden jaarlijks gecontroleerd op :

  • De compleetheid van de aansluitingen conform NEN norm 
  • De werking van de afsluiters 
  • Beschadigingen en of eventuele verstoppingen
  • De smering van de brandkranen
  • Ontluchten van de blusleiding

5 jaarlijkse pers droge blusleiding

Afpersen Droge Blusleidingen

Tijdens het afpersen van de droge blusleidingen dient de stijgleiding, na geheel met water te zijn gevuld, onderworpen aan een druk van 2400 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. 

Tevens zullen de volgende handelingen nog verricht worden:

  • Visuele controle van de blusleidingen
  • Controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen
  • Controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen,
  • Blinddeksels en aansluitstukken
  • Controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding

Nadat de blusleiding geen gebreken en of lekkages vertoont zal door RH Brandbeveiliging een certificaat verstrekt worden met een geldigheidsduur van 5 jaar na afpers datum. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij ons voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud droge blusleiding(en) en het afpersen hiervan.