Onderhoud Droge Blusleidingen

Onderhoud droge blusleidingen verplicht? Bij de bouw van een pand wordt bepaald of er droge blusleidingen (ook wel stijgleidingen genoemd) in het gebouw komt te zitten (bouwbesluit). Deze leidingen staan droog en worden door de brandweer gebruikt om het bluswater naar de juiste verdieping te pompen. Zonder een goed werkende leiding is het voor de brandweer moeilijk om snel een brandhaard te bereiken. Het is daarom van groot belang dat deze leidingen volgens de NEN 1594-2006 worden onderhouden.

Onderhoud Droge Blusleidingen volgens de NEN 1594-2006

Volgens de NEN 1594-2006 moet een droge blusleiding jaarlijks gecontroleerd worden en eens in de vijf jaar beproefd. Na de controle wordt het aftappunt verzegeld (tegen onnodig gebruik en vandalisme) en krijgt u een rapport. Dit dient ook te gebeuren na gebruik van de leiding of reparaties. RH brandbeveiliging kan ook de reparaties voor u verzorgen.

Jaarlijks Onderhoud Droge Blusleidingen

Visuele controle van de stijgleidingen, controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen, controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen, blinddeksels, aansluitstukken, gevelkast, pictogrammen, controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding.

Afpersen Droge Blusleidingen

Tijdens het afpersen van de droge blusleidingen dient de stijgleiding, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 2400 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Tevens zullen de volgende handelingen nog verricht worden: Visuele controle van de blusleidingen, controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen, controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen, blinddeksels, aansluitstukken, controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding. Nadat leiding geen gebreken en of lekkages vertoont zal door RH Brandbeveiliging een certificaat verstrekt worden met een geldigheidsduur van 5 jaar na afpers datum. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij ons voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud droge blusleiding(en) en het afpersen hiervan.