Onderhoud

Voor u als brandweer zijn de hydranten, ofwel de ondergrondse brandkranen, erg belangrijk voor het uitvoeren van de repressieve brandweertaken. In samenwerking met uw waterleidingbedrijf controleert en onderhoud u jaarlijks enkele honderden hydranten in uw gemeente. De controle en onderhoud hydranten wordt vaak uitgevoerd door uw medewerkers of vrijwilligers, maar kost wel veel tijd. RH Brandbeveiliging neemt deze werkzaamheden daarom graag van u over. Wij verzorgen het onderhoud aan uw hydranten, contacten en rapportage met de verschillende instanties.

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden:

  • Controleren van de brandkraangegevens met de praktijk
  • Uitvoeren van een capaciteitstest van de hydrant met

Hydranten

Het openbaar waterleidingnet biedt een onuitputtelijke bluswatervoorraad, die vrij ter beschikking staat van de brandweer via boven- of ondergrondse hydranten (of watermonden). Het leidingnet staat onder een constante druk van 2

Flowmetingen en Onderhoud Hydranten

RH Brandbeveiliging is gespecialiseerd in het meten van flow/ debieten van water en andere vloeistoffen. De controle en certificering van hydranten, of het monitoren van waterkanonnen wordt van een steeds groter belang en hieraan worden steeds hogere eisen gesteld. RH Brandbeveiliging kan voor u op locatie deze metingen verzorgen en daarna een kalibratiecertificaat of een offici