Voor u als brandweer zijn de hydranten, ofwel de ondergrondse brandkranen, erg belangrijk voor het uitvoeren van de repressieve brandweertaken. In samenwerking met uw waterleidingbedrijf controleert en onderhoud u jaarlijks enkele honderden hydranten in uw gemeente. De controle en onderhoud hydranten wordt vaak uitgevoerd door uw medewerkers of vrijwilligers, maar kost wel veel tijd. RH Brandbeveiliging neemt deze werkzaamheden daarom graag van u over. Wij verzorgen het onderhoud aan uw hydranten, contacten en rapportage met de verschillende instanties.

  • Controleren van de brandkraangegevens met de praktijk
  • Uitvoeren van een capaciteitstest van de hydrant met één van de geijkte flowmeters
  • Invullen van het meldingsformulier van uw waterleidingsbedrijf
  • Verwijderen van zand en vuil
  • Verwijderen van begroeiing
  • Aanbrengen van markeringen op het wegdek en/of de betonnen paal
  • Onderhoud hydranten

Hydranten

Het openbaar waterleidingnet biedt een onuitputtelijke bluswatervoorraad, die vrij ter beschikking staat van de brandweer via boven- of ondergrondse hydranten (of watermonden). Het leidingnet staat onder een constante druk van 2 à 3 bar. Voor bluswerken wordt deze druk met de autopomp opgedreven tot 5 à 6 bar. Het aanboren van brandputten vergt vakmanschap. Daarom is een gespecialiseerd bedrijf een vereiste.

Met al méér dan 25 jaar ervaring in grondboringen voor diverse doeleinden zoals, brandputten, aanleg en vernieuwen van hydranten, beschikken wij over de juiste kennis en ervaringen. Met een speciale waterkaart van meer dan 10.000 waterbronnen door geheel Nederland, kan er van te voren een analyse worden opgesteld van de te verwachten boordiepte.

Flowmetingen en Onderhoud Hydranten

RH Brandbeveiliging is gespecialiseerd in het meten van flow/ debieten van water en andere vloeistoffen. De controle en certificering van hydranten, of het monitoren van waterkanonnen wordt van een steeds groter belang en hieraan worden steeds hogere eisen gesteld. RH Brandbeveiliging kan voor u op locatie deze metingen verzorgen en daarna een kalibratiecertificaat of een officiële certificering uitschrijven. Het is van belang een debiet ofwel opbrengstmeting uit te voeren om te kunnen constateren of uw brandwaternet voldoende capaciteit heeft om te voldoen aan de plaatselijke reglementen. Onze ultrasone flowmeters geven een uiterst nauwkeurig beeld van de capaciteit van uw bluswater voorziening.  Na de meting ontvangt u van ons een certificaat met alle benodigde meetgegevens.

Onderhoud hydranten verplicht gesteld? Als u interesse heeft in onze metingen, neemt u dan contact op met ons op.  Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen of vult u het contact formulier in op onze website.