CO2 brandblussers

Home/CO2 brandblussers

Koolzuursneeuwblussers CO2 brandblussers zijn ideaal voor elektrische branden of ontvlambare vloeistoffen. Ideaal voor kantoor, serverafdeling, garages, voertuigwerkplaatsen, elektrische schakelkasten en installatiegebieden. CO2 brandblussers zijn gevuld met CO2-gas, ook bekend als koolstofdioxide. Het koolstofdioxide wordt als een vloeibaar gas vloeistof bewaard in de blusser en wordt geactiveerd wanneer de afsluiter van de brandblusser wordt ingedrukt. De afsluiter zorgt ervoor dat het CO2-gas met grote snelheid naar buiten komt. Daarom worden CO2-brandblussers niet aanbevolen voor “vlam in de pan” branden, ze kunnen letterlijk de vlammen in de omliggende gebieden blazen. Elke CO2 brandblusser van RH Brandbeveiliging, wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 10 jaar, mits deze door RH Brandbeveiliging wordt onderhouden in overeenstemming met de NEN 2559 norm. Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing.

  • CO2 brandblusser 2 kg

    65,00 excl. BTW
    De CO2 brandblusser 2 kg van RH Brandbeveiliging is gevuld met koolzuursneeuw gas en worden meestal gebruikt bij branden met elektrische apparatuur. De 2 kg CO2 (koolzuursneeuw) brandblusser is gevuld met een gasmengsel die bij een blussing geen nevenschade achterlaat. Het gas is niet-geleidend en is de aanbevolen keuze voor elk elektrisch brand en blust door de zuurstof te verdringen die een brand nodig heeft om zichzelf in stand te houden.
  • CO2 brandblusser 5 kg

    70,00 excl. BTW
    De RH Brandbeveiliging CO2 brandblusser 5 kg dooft de brand door zuurstof te onttrekken en het zuurstofelement van de vuurdriehoek weg te nemen. Het CO2 koolzuursneeuw gas is ook erg koud als het uit de brandblusser komt, dus koelt hierbij ook de brandstof. CO2 brandblussers zijn niet effectief bij het doven van klasse A-branden omdat ze mogelijk niet voldoende zuurstof kunnen verdringen om klasse A branden succesvol te blussen.
Go to Top