Projectering blusleidingen voor uw bedrijf? Een droge blusleiding wordt toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leiding bestaat in de regel uit een verzinkte stalen pijp met voedings -en aansluitpunten. Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd. RH Brandbeveiliging B.V. is dé specialist in dit onderhoud en controle van uw droge blusleiding. De in uw pand aanwezige droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN 1594 eens per jaar geïnspecteerd te worden en minimaal eens per vijf jaar hydrostatisch te worden beproefd. De verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid en dus ook het onderhoud en projectering blusleidingen ligt bij de eigenaar c.q. de beheerder van het gebouw. Zeker bij openbare gelegenheden blijken droge blusleidingen vaak niet in optimale toestand te verkeren, waardoor de brandweer in geval van brand niet adequaat kan optreden.

Projectering blusleidingen voor uw bedrijf? Droge blusleidingen, wellicht kent u dit systeem onder de naam droge stijgleiding of droge brandleiding. Deze brandbeveiligingsinstallatie kan in gebouwen erger voorkomen en beperkt de schade. U wilt toch ook dat uw medewerkers of bewoners altijd snel en veilig het pand kunnen verlaten, ook in geval van nood? Met de juiste brandbeveiligingsinstallatie, waar de droge blusleidingen toe behoren, en het juiste onderhoud, helpt u de brandweer om een brand sneller onder controle te krijgen. U kunt bij ons terecht voor alle werkzaamheden rondom droge blusleidingen. RH Brandbeveiliging B.V. heeft zich gespecialiseerd in montage, reparatie, projecteringen, periodiek onderhoud en uitgebreid onderhoud van droge blusleidingen. Het onderhoud van en de controle op de droge blusleidingen kunnen van levensbelang zijn. Daarom heeft de overheid in september 2006 de regelgeving rondom onderhoud en controle aangescherpt.

Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek toe wat de gevolgen zijn voor uw specifieke situatie.