Projectering noodverlichting voor uw bedrijf? Nieuwbouw, verbouw, verhuizing of achterstallig onderhoud? Dan is het aan te raden om één van RH Brandbeveiliging projectering specialisten in te schakelen. Deze kan, door middel van zogeheten ‘nulmeting’, de totale projectering van uw noodverlichting verzorgen. Een bijzonder aspect van ons vak betreft de projectering noodverlichting. Vaak word in aantallen voorgeschreven wat uw bedrijf aan veiligheidsmiddelen voorhanden dient te hebben, maar daarmee is de kous niet af. Nog veel belangrijker is het om er voor te zorgen dat die spullen zo geplaatst worden dat ze altijd in voldoende mate bereikbaar zijn. ook hiervoor beschikken onze mensen over een gedegen vakkennis. Door hun vakkennis grijpt U niet mis!

Aanleg en inrichting projectering noodverlichting

Nieuwbouw, verbouw, verhuizing of achterstallig onderhoud? Dan is het aan te raden om een van onze projectering specialisten in te schakelen. Deze kan, door middel van ‘nulmeting’ , de totale projectering van uw noodverlichting verzorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van activiteiten en de minimaal benodigde lichtopbrengst per activiteit. Dit geschied conform alle geldende wet- en regelgeving, uiteraard ontvangt u een volledige rapportage. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van activiteiten en de minimaal benodigde lichtopbrengst per activiteit. Dit geschiedt conform alle geldende wet- en regelgeving, uiteraard ontvangt u een volledige rapportage.

  • Verzorging van antipaniek verlichting in ruimten waar zich grote groepen bevinden
  • Noodverlichting bij iedere uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood
  • Aanduiding van de snelste weg naar de nooduitgang
  • Goed verlichte vluchtroutes, vooral bij elke richtingverandering en elke kruising of splitsing
  • Goede directe verlichting van traptreden en niveauverschillen
  • Verzorging van noodverlichting, ook aan de buitenkant van elke uitgang
  • Goede zichtbaarheid van blusmiddelen, brandmelders en EHBO-posten
  • Extra verlichting in kritieke ruimten, zoals meter-en schakelkasten en liftkamers
  • Extra verlichting bij risicovolle werkplekken, bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen of machines

Projectering noodverlichting stappenplan

Voordat u begint met het installeren van noodverlichting raden wij u aan vooraf een aantal factoren te inventariseren. U kunt dit doen aan de hand van een stappenplan. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de risico’s in en buiten een gebouw en van de aanwezige vluchtmogelijkheden. Op basis hiervan kunt u een gedetailleerd noodverlichtingsplan uitwerken.