Projecteringen

Tevens is het verstandig om blussers eventueel te voorzien van passende beschermhoezen of kasten. Uw brandblusmiddelen moeten altijd zijn voorzien van pictogrammen, zo dat in geval van calamiteiten het duidelijk is waar welk blusmiddel hangt. Deze pictogrammen moeten voldoen aan de NEN3011. Dit is ook verplicht gesteld in de Arbo regelgeving en in de Europese regelgeving.

Hoe groter het risico, het aantal mensen en het gebouw, hoe meer blussers u moet plaatsen. Bij een groot risico moet u uitgaan van ongeveer 1 brandblusser per 100 m2, bij het minste risico moet u uitgaan van ongeveer 1 blusser per 300 m2. Dit moeten dan wel een poeder of een schuimblusser zijn. Een koolzuurblusser mag u ook plaatsen maar deze moet u dan samen met of de poeder of schuimblusser plaatsen. De Co2 blusser blijft een bij blusmiddel, een goede variant zou dan een watermist brandblusser zijn.

Projectering brandblussers

Projectering brandblussers nodig voor uw bedrijf? De projectering brandblussers is maatwerk en afhankelijk van de brandrisico

Europese normering brandblussers

In Nederland mogen alleen brandblussers met een Nederlands typekeur in de handel worden gebracht. Een dergelijk toestel voldoet aan het Besluit Draagbare Blustoestellen van 1997 en aan de NEN-EN 3. Het typekeur wordt afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De RH Brandbeveiliging brandblussers hebben uiteraard een geldig typekeur. Enkele modellen zijn bovendien voorzien van een EG-keur voor Marine Equipment (stuurwieltje) en zijn geschikt voor toepassing aan boord van schepen.

Projectering brandblussers nodig voor uw bedrijf? Het is van belang dat brandblussers altijd goed bereikbaar is, dus niet achter een deur ophangen. Tevens is het verstandig om blussers eventueel te voorzien van passende beschermhoezen of kasten. Uw brandblusmiddelen moeten altijd zijn voorzien van pictogrammen, zo dat in geval van calamiteiten het duidelijk is waar welk blusmiddel hangt. Deze pictogrammen moeten voldoen aan de NEN 3011. Dit is ook verplicht gesteld in de Arbo regelgeving en in de Europeesche regelgeving. Hoe groter het risico, het aantal mensen en het gebouw, hoe meer blussers u moet plaatsen. Bij een groot risico moet u uitgaan van ongeveer 1 brandblusser per 100 M2, bij het minste risico moet u uitgaan van ongeveer 1 blusser per 300 M2. Dit moeten dan wel een poeder of een schuimblusser zijn. Een koolzuurblusser mag u ook plaatsen maar deze moet dan boven op de sterkte geplaatst worden.

Bedrijfsnoodplan

Naast brandblussers kunt u bij RH Brandbeveiliging ook terecht voor advies, montage van en service aan de toestellen. Verder kan RH Brandbeveiliging een noodplan voor uw bedrijf opstellen, signaleringsborden of -stickers bij brandblussers en haspels plaatsen en vluchtwegen markeren. Ook verzorgt RH Brandbeveiliging opleidingen en trainingen.