Huizen moeten op elke verdieping verplicht een rookmelder hebben

Huizen moeten op elke verdieping verplicht een rookmelder hebben

Wist u dat vanaf 1 juli 2022 het verplicht is in Nederland om rookmelders te hebben op elke woonverdieping in je huis en in besloten ruimtes waar men moet vluchten. Hiervoor wordt het nieuwe Bouwbesluit aangepast en wordt het dus wettelijk verplicht!

Wat gaat er veranderen?

Bestaande oude woningen dienen dus op elke verdieping rookmelders te hebben. Voor nieuwbouw geldt al de eis om op elke verdieping waar mensen wonen een rookmelder te plaatsen. Deze eis zal dus ook gelden voor bestaande woningen vanaf 1 juli 2022.

Maar voor wie zal dit gaan veranderen?

  • fabrikanten van rookmelders
  • verkopers van rookmelders
  • brandveiligheidsexperts
  • ondernemers in de bouw
  • eigenaren van gebouwen

Wanneer gaat dit plaatsvinden?

Deze wijziging in het Bouwbesluit 2012 zal naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden. Let op: De ingangsdatum van deze maatregel is nog niet definitief. Inwerkingtreding is onder voorbehoud van het passeren van de Eerste en Tweede Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministerieel besluit en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Aan welke eisen moeten mijn rookmelders in 2022 voldoen?

Volgens de Nederlandse bouwbesluit en wetten moeten rookmelders in 2022 aan verschillende eisen voldoen. Zo moeten rookmelders aan de Europese EN 14604 certificaat verplicht voldoen. Voor rookmelders op netstroom is ook een NEN 2555 certificeringen verplicht. Deze certificaten garanderen onder andere dat de rookmelder de juiste DB geluidssignalen afgeeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder een CE-markering hebben en niet van het ionische type zijn. Alle rookmelders van RH Brandbeveiliging voldoen aan de EN 14604-norm en de andere eisen, zoals de NEN 2555.

Belangrijk om te weten

De nieuwe verplichting gaat in Nederland officieel in op 1 juli 2022. De eisen bestonden al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 gebouwd zijn. Volgens de verandering aan het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder hangt. In kamerwoningen, zoals studentenhuizen, verhuurhuizen, kamerverhuur is in iedere kamer een rookmelder verplicht. Doel van de nieuwe regels is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.

Zie hier onze betrouwbare keuze in de juiste rookmelders voor juli 2022

Lees ook ons oude nieuwsberichten

Terug naar overzicht