Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek aan droge blusleidingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken doet onderzoek aan droge blusleidingen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft NIPV ( Nederlands Instituut Publieke Veiligheid ) onderzoek gedaan aan brandslangaansluitingen ( brandkranen ) van droge blusleidingen. Daarbij is ook onderzocht naar onnodige rookverspreiding door het gebruik van een droge blusleiding. De brandweer gebruikt droge blusleidingen om branden te bestrijden in hoge flatgebouwen. Via de eerste begaande grond voedingsaansluiting vult de brandweer de blusleiding met water, waarna het via de leiding naar de gewenste verdieping wordt gepompt. Bij gebruik van een droge blusleiding kan water sneller en met minder inspanning naar de brand worden getransporteerd dat vroeger met brandslangen werd uitgevoerd. 

Meer flexibiliteit wenselijk

Uit het onderzoek van NIPV en Koninkrijksrelaties ( BZK ) is gebleken dan meerdere aansluitpunten per verdieping het blussysteem flexibeler zal maken. De aansluitpunten kunnen zich bijvoorbeeld bevinden in een trappenhuis, en in de ruimte direct achter het trappenhuis. Afhankelijk van de brand(condities) en rookverspreiding kan ervoor worden gekozen om zo dicht mogelijk aan te sluiten op de droge blusleiding om verdere rookverspreiding te voorkomen.

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: 

  1. Wat is de noodzaak van een droge blusleiding?
  2. Waar moet de droge blusleiding worden aangebracht?
  3. Welke technische voorzieningen zijn nodig om de droge blusleiding effectief te benutten?
  4. Wat zijn de consequenties van deelvragen 2 en 3 voor de repressieve brandweerinzet?

Het ministerie van BZK

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Voor wie dit onderzoek betreft droge blusleidingen?

Het onderzoek is met name relevant voor de brandweer, architecten, installateurs en onderhoudspartijen. NIPV heeft eerder grootschalige praktijkexperimenten naar rookverspreiding uitgevoerd in een leegstaand woongebouw in Oudewater. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de vluchtwegen van woongebouwen. Het is gewenst om deze onderzoeken in onderlinge samenhang te bekijken.

Meer informatie?

Ons oud nieuws

Terug naar overzicht