Arbobesluit

U heeft noodverlichting nodig in uw bedrijf? Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere arbeidsplaats). Artikel 1.1 definieert arbeidsplaats als: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt te worden gebruikt. Zowel eigenaars als werkgevers zijn verantwoordelijk voor noodverlichtingsinstallatie.

  • NEN-EN 1838: Verlichtingstechniek noodverlichting
  • NEN 6088: Vluchtrouteaanduiding
  • NEN 1010: Veiligheid laagspanningsinstallaties
  • NEN-EN 50172: Noodverlichting systemen en vluchtwegen
  • ARBO ARTIKEL: 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
  • ARBO ARTIKEL: 3.9 Noodverlichting Bouwbesluit

Onderhoudsverplichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbowet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht. Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. De eigenaar en/of gebruiker van de noodverlichtingsarmaturen zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

Onderhoud Noodverlichting

Als RH Brandbeveiliging B.V. uw noodverlichting onderhoudt kunt u er dus op vertrouwen, dat uw noodverlichting voldoet aan de wettelijke eisen. Bovendien draagt het onderhoud bij aan uw bedrijfsveiligheid. Desgewenst kunt u het onderhoud combineren met onderhoud van brandblusmiddelen. Op onderhoud van brandblusmiddelen geeft RH Brandbeveiliging B.V. de laagste prijs garantie. Wilt u meer informatie over RH Brandbeveiliging B.V. producten en diensten? Dat kan! RH Brandbeveiliging gaat graag in samenwerking met u aan de slag om te onderzoeken wat de beste oplossingen zijn.